Tel: 050-313 22 50

jongeren

Girls’ talk (+)

Girls’ talk (+)

Dit counselingsprogramma is speciaal ontwikkel voor kwetsbare meiden in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Het programma is ook zeer geschikt voor meiden met een lager opleidingsniveau en voor meiden die veel meegemaakt hebben.
Het programma richt zich op seksuele empowerment en beoogt de seksuele gezondheid en het seksueel welzijn van meisjes te verbeteren.
Doelgroep: meiden 14 t/m 21 jaar, afgestemd op het niveau en de leeftijd van de groep

Aanbod: Training ‘Girls’ Talk’  Nieuw!!

Omschrijving:

SGNN heeft een licentie om de training Girls’ Talk van de Rutgers WPF te geven aan meidengroepen. Dit counselingsprogramma is speciaal ontwikkel voor kwetsbare meiden in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Het programma is ook zeer geschikt voor meiden met een lager opleidingsniveau en voor meiden die veel meegemaakt hebben.

Het programma richt zich op seksuele empowerment en beoogt de seksuele gezondheid en het seksueel welzijn van meisjes te verbeteren.

Onderwerpen:

 • Veilig vrijen en geslachtgemeenschap
 • Gewenste en prettige ervaringen
 • Partnerkeuze
 • Zelfbeeld en eigenwaarde
 • (onbedoelde) zwangerschap
 • Grenzen aangeven en herkennen

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): 14 – 21  jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: Minimaal 3 bijeenkomsten van een uur, maximaal 6 (in overleg met de school)

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 15 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 18

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte:  Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

 

Make a move

Make a move

Make a Move is een groepsprogramma voor jongens van 12 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld.
Doelgroep: jongens  12 t/m 18  jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Aanbod: ITraining ‘Make a move’  Nieuw!!

Omschrijving:
SGNN heeft een licentie om de training ‘Make a move’ van de Rutgers WPF te geven aan jongensgroepen. Make a Move is een groepsprogramma voor jongens van 12 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Onderwerpen:

 • Veilig vrijen en geslachtgemeenschap
 • Gewenste en prettige ervaringen
 • Zelfbeeld en eigenwaarde
 • Grenzen aangeven en herkennen
 • De baas blijven over jezelf, ook in lastige situaties
 • Cool blijven in (over)verhitte situaties en je niet laten meeslepen

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): 12 – 18  jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: Minimaal 3 bijeenkomsten van een uur, maximaal 6 (in overleg met de school)

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 15 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 18

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte:  Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

 

Ik ben van mij

Ik ben van mij

Doelgroep: jongens en meiden van 12-18 jaar

Aanbod: Ik ben van mij

Omschrijving:

De les ‘Ik ben van mij’ heeft als doel dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties.

Waarom is dat nodig? Omdat mannen en vrouwen wel gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde. Als iemand meer macht heeft of sterker is en dit misbruikt, is dat een probleem. Dit misbruiken van het verschil tussen mannen en vrouwen noemen wij genderongelijkheid. Deze les wil jongeren stimuleren om over deze beelden na te denken en ze niet voor lief te nemen.

Doormiddel van een discussiespel en de zes seksregels worden situaties bekeken of ze oké zijn of niet.

Seksregels

 • TOESTEMMING, Wil je het allebei?
 • VRIJWILLIGHEID, Is er niemand zegt die jij iets MOET doen?
 • GELIJKWAARDIGHEID, Is niemand de baas?
 • LEEFTIJD, Wat past bij je leeftijd?
 • OMGEVING, Kijk naar je omgeving. Stoor je niemand of laat je  niemand schrikken met je gedrag?
 • ZELFRESPECT, Respect voor jezelf, vind je het achteraf niet vervelend?

Doel:

 • dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties.
 • De leerlingen kunnen grenzen bij de ander (h)erkennen, de grenzen bij zichzelf (h)erkennen en deze op een adequate manier aangeven.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): Jongeren van 12-18 jaar

Duur activiteit: 60-90 min

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 20 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 30

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte:  Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

Seks &Zo: hoe maak je seks nog leuker?

Seks &Zo: hoe maak je seks nog leuker?

Doelgroep: jongens en meiden vanaf 15 jaar

Aanbod: Seks &Zo: hoe maak je seks nog leuker?

Omschrijving:
Wat vinden de Nederlandse jongeren zelf belangrijk om te weten over de seksuele gezondheid?  Die vraag werd hun gesteld tijdens een aantal landelijke onderzoeken.

Jongeren geven aan dat ze tijdens de seksuele voorlichting meer aandacht willen voor de positieve kant van relaties en seks. Ze willen graag informatie over:

Onderwerpen:
–              Hoe maak je seks leuk
–              Over ‘de eerste keer’
–              Maagdelijkheid
–              Het aangaan en onderhouden van liefdesrelaties’

Ook hebben ze vragen over seks zoals ‘pijn bij het vrijen’, ‘te snel klaarkomen’ en ‘het lastig vinden om te genieten van seks’.

Bovenstaande onderwerpen komen weinig aan bod tijdens de reguliere seksuele voorlichtingslessen, daarom hebben de voorlichters van SGNN een nieuwe les ontwikkeld.  Hierbij is meer aandacht voor de positieve kant van relaties en seksualiteit. Voor plezier en een prettige seksualiteitsbeleving. De inhoud van deze les is gebaseerd op wat jongeren willen weten.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): Vanaf 15 jaar

Duur activiteit: 1 of 2 lesuren (school kan voorkeur

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 20 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 30

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte:  Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

 

Zwanger…en dan?

Zwanger…en dan?

In deze les gaat het om de vraag wat je kunt doen als je onbedoeld zwanger raakt. Tijdens de les wordt er informatie gegeven over hoe vaak tienerzwangerschappen voorkomen, wat de oorzaken hiervan zijn, bij wie je terecht kunt als jou dit zou overkomen en hoe je dan tot een goed besluit komt. Wat betekent het om zelf voor je kind te gaan zorgen of om te kiezen voor abortus, voor afstand ter adoptie of voor pleegzorg. Tevens is er in de les ruimte voor interactie en meningsvorming.
Doelgroep:  jongens en meiden 14-16 jaar.

Aanbod: Zwanger ……..en dan?

Omschrijving:
In de les ‘Zwanger…en dan?’ gaat het erom wat je kunt doen als je onbedoeld zwanger raakt.

Daarbij komen de volgende punten aan bod:
– hoe vaak komen tienerzwangerschappen in Nederland voor
– hoe komt het dat er nog steeds zoveel tienermeisjes zwanger worden
bij wie kun je terecht als het jou zou overkomen
– hoe kom je tot een goed besluit; wat betekent het om zelf voor je kind te gaan zorgen of om te kiezen voor abortus, voor afstand ter adoptie of voor pleegzorg.

Tijdens de les wordt er informatie gegeven en is er ruimte voor interactie en meningsvorming.

Doel

 • een bijdrage leveren aan het voorkómen van onbedoelde zwangerschappen door een reëel beeld te schetsen van de consequenties
 • leerlingen denken na over wat zijzelf kunnen doen om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen
 • bevorderen dat jongeren, die ermee te maken krijgen, een zorgvuldig besluit nemen en weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): 14 – 16  jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 2 lesuren

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 20 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 30

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte:  Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

Girls time

Girls time

Doelgroep: meiden vanaf 12 jaar.

Aanbod: Girls Time!

Omschrijving:
Jongens en meisjes kunnen verschillen in gedrag, houding, sociale normen, verlangens, wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Hoe zie je jezelf als meisje/ vrouw? Hoe ga je om met jongens/ meisjes die je leuk vindt?

Door op een leuke en interactieve wijze met meiden over seksualiteit te praten worden zij gestimuleerd zich te verdiepen in hun rol als meisje nu en vrouw straks in een (liefdes)relatie. Aan de hand van dvd-fragmenten, spellen en stellingen praten en discussiëren de meiden over de volgende onderwerpen:

 • Relaties & seks: hoe denken jullie en leeftijdsgenoten over relaties, seks en liefde denken
 • Het vrouw-zijn: wat betekent dat voor jou en hoe ga je om met jongens/ mannen?
 • Grenzen: wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe denken anderen daarover?

Door deze onderwerpen te behandelen bepalen meiden zelf wat zij belangrijk vinden in relaties en wordt besproken wat zij als normaal seksueel gedrag zien.

De voorlichting wordt gegeven door een vrouw (er zijn dus geen mannen aanwezig), zodat een veilige situatie gecreëerd wordt waarin de meiden makkelijk over de onderwerpen kunnen praten.

De les kan in combinatie met Boys Time! worden gegeven. De jongens en meiden van één of twee klassenkrijgen dan tegelijkertijd voorlichting in verschillende lokalen.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): Vanaf 12 jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 1 of 2 lesuren (school kan voorkeur aangeven)

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 15 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 20

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte: Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

Boys Time!

Boys Time!

Jongens! Het is vanuit de evolutie de bedoeling dat een jongen jaagt op een meisje om zo haar liefde te winnen. Tegenwoordig gaat dit allemaal een beetje anders en dit kan wat verwarring opleveren. Waar liggen grenzen en hoe herken je die? In deze interactieve les wordt er door gesproken en gediscussieerd over relaties, liefde & seks, het man-zijn en grenzen. De voorlichting wordt gegeven door een man (er zijn dus geen vrouwen aanwezig), zodat er een veilige situatie gecreëerd wordt waarin jongens makkelijk over de verschillende onderwerpen kunnen praten.
Doelgroep: jongens vanaf 12 jaar.

Aanbod: Boys Time!

Omschrijving:
Het is van oudsher zo geweest dat de jongen de rol va de ‘jager’ inneemt en de ander verovert. In het huidige tijdperk gaat dit allemaal een beetje anders en dit kan verwarring onder jongens met zich meebrengen. Hoe gedraag je je als man? Waar liggen grenzen en hoe herken je grenzen?
Door op een leuke en interactieve wijze met jongens over seksualiteit te praten worden zij gestimuleerd zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en man straks in een (liefdes)relatie.

Aan de hand van dvd-fragmenten, spellen en stellingen praten en discussiëren de jongeren over de volgende onderwerpen:

 • Relaties & seks: hoe zij en leeftijdsgenoten over relaties, seks en liefde denken
 • Het man-zijn: wat is een echte man en hoe verschilt dat van een jongen
 • Grenzen: wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe denken anderen daarover

Door deze onderwerpen te behandelen bepalen jongens zelf wat zij belangrijk vinden in relaties en wordt besproken wat zij als normaal seksueel gedrag zien.

De voorlichting wordt gegeven door een man (er zijn dus geen vrouwen aanwezig), zodat een veilige situatie gecreëerd wordt waarin de jongens makkelijk over de onderwerpen kunnen praten.

De les kan nu ook in combinatie met Girls Time! worden gegeven. De jongens en meiden van één of twee klassen krijgen dan tegelijkertijd voorlichting in verschillende lokalen.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): Vanaf 12 jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 1 of 2 lesuren (school kan voorkeur aangeven)

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 15 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 20

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte: Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

Loverboys & lovergirls

Loverboys & lovergirls

In deze interactieve les wordt uitgelegd wat het fenomeen ‘loverboy en lovergirl’  inhoudt. Samen met de voorlichter kijken jongeren naar filmfragmenten van meiden die door een loverboy/ girl in de gedwongen prostitutie zijn beland. Er wordt ingegaan op hun ervaringsverhalen en achtergrondinformatie gegeven over de werkwijze van loverboys/ girls, hoe je ze kunt herkennen en wat je in zo’n situatie kunt doen. Tevens wordt er aandacht besteed aan grenzen en wanneer er wél sprake is van echte liefde.
Doelgroep: jongens en meiden 12 t/m 16 jaar (indien gewenst kan de les afzonderlijk aan een meiden- of jongensgroep worden gegeven)

Aanbod: Loverboys en -girls en grooming

Omschrijving:
In de gastles wordt uitgelegd wat het fenomeen ‘loverboy en lovergirl’ is.

Wie zijn het? Wat doen ze? Hoe herken je ze? En wanneer is er wel sprake van echte liefde?

Tijdens de gastles wordt er gebruik gemaakt van filmfragmenten van meiden die door een loverboy/girl in de gedwongen prostitutie zijn beland. Er wordt ingegaan op hun ervaringsverhalen en achtergrondinformatie gegeven. Tevens wordt er aandacht besteed aan de werkwijze van loverboys/girls en de belangrijke rol die het internet hierbij kan spelen.

Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan ‘grooming, volwassen mannen die zich op het internet voordoen als jongere en contact zoeken met jongeren met de bedoeling hen over te halen tot seks. Grooming is (mede door lopende strafzaken) veel in het nieuws en een belangrijk onderwerp om bespreekbaar te maken onder jongeren.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): 12 – 16  jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 2 lesuren

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 20 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 30

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte: Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)

Rond je seksualiteit

Rond je seksualiteit

Aan de hand van het carrouselspel leren jongeren praten en discussiëren over hun eigen normen en waarden met betrekking tot seksualiteit. Kaarten met stellingen en persoonlijke vragen mogen één voor één beantwoord worden, de groep mag hier vervolgens op reageren. De voorlichter zal als spelleider een veilige sfeer creëren zodat de groep open met elkaar kan praten. In overleg met de voorlichter kan er een accent gelegd worden op een voor de groep relevant onderwerp.
Doelgroep: jongens en meiden vanaf 12 jaar.

Aanbod: SpelRondje seksualiteit

Omschrijving:
Het Carrouselspel laat jongeren praten en discussiëren over hun eigen normen en waarden met betrekking tot seksualiteit. Kaarten met stellingen en persoonlijke vragen mogen één voor één beantwoord worden, de groep mag hier vervolgens op reageren.

Indien je een vraag niet wil beantwoorden, mag je dit zelf aangeven. Op die manier wordt er geoefend met het aangeven van grenzen en omgaan met groepsdruk.

De voorlichter zal als spelleider een veilige sfeer creëren zodat de groep open met elkaar kan praten. Eventuele vragen van jongeren kunnen beantwoord worden door de voorlichter.

Het Carrouselspel bevat diverse onderwerpen zoals:

 • Seksuele ontwikkeling
 • Seksuele opvoeding
 • Vriendschap
 • Veilig vrijen
 • Liefde en relaties
 • Eigen normen en waarden
 • Seksuele diversiteit
 • Culturele diversiteit

In overleg met de voorlichter kan er een accent gelegd worden op een voor de groep relevant onderwerp.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): Vanaf 13 jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 1 lesuur (school kan voorkeur aangeven)

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 15 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 20

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte: Stoelen in een kring

Seksualiteit en internet

Seksualiteit en internet

Het internet maakt een belangrijk onderdeel uit van de belevingswereld van jongeren. Ze komen hierbij regelmatig in aanraking met seksualiteit. Het is belangrijk dat jongeren in staat zijn om bewuste keuzes te maken tijdens hun internetgebruik. Door middel van een interactieve les wordt met behulp van afwisselende werkvormen geoefend in het omgaan met seksueel getinte situaties op het internet. De jongeren leren hoe ze om kunnen gaan met situaties die ze positief ervaren, maar ook met situaties die ze niet leuk vinden. Tevens krijgen de jongeren informatie over websites die betrouwbare informatie geven over seksualiteit.
Doelgroep: jongens en meiden van 12 t/m 16 jaar.

Is er iets vervelends gebeurd op internet?  Installeer de meldknop en meld het!

Omschrijving:

Het internet maakt een belangrijk onderdeel uit van de belevingswereld van jongeren. Ze komen hierbij regelmatigin aanraking met seksualiteit. Het is belangrijk dat jongeren in staat zijn om bewuste keuzes te maken tijdens hun internetgebruik.
Onderwerpen die aan bod komen tijdens de voorlichting:

 • Het bepalen van de eigen grenzen en wensen tijdens internetgebruik
 • Het bewust worden van andermans grenzen en wensen en deze respecteren
 • Realiseren dat naaktfoto’s snel verspreidt kunnen worden en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn (sexting)
 • Bewust worden van de stereotypering over mannen en vrouwen en de mythes over seks die door erotische internetfilms en videoclips in stand worden gehouden
 • Bewust worden dat niet alle informatie op het internet betrouwbaar is en welke internetsites wel betrouwbare informatie bevatten
 • Aan de hand van een interactieve les wordt met behulp van afwisselende werkvormen geoefend in het omgaan met seksueel getinte situaties op het internet. De leerlingen leren hoe zo om kunnen gaan met situaties die ze positief ervaren, maar ook met situaties die ze niet leuk vinden.

Doelgroep (leeftijd leerlingen): Vanaf 13 jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 1 lesuur

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 20 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 30

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte: Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)