jongeren

Girls’ talk (+)

Girls’ talk (+)

Dit counselingsprogramma is speciaal ontwikkel voor kwetsbare meiden in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Het programma is ook zeer geschikt voor meiden met een lager opleidingsniveau en voor meiden die veel meegemaakt hebben. Het programma richt zich op seksuele empowerment en beoogt de seksuele gezondheid en het seksueel welzijn van meisjes te verbeteren. Doelgroep: meiden 14 t/m 21…

Make a move

Make a move

Make a Move is een groepsprogramma voor jongens van 12 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Doelgroep: jongens  12 t/m…

Loverboys & lovergirls

Loverboys & lovergirls

In deze interactieve les wordt uitgelegd wat het fenomeen ‘loverboy en lovergirl’  inhoudt. Samen met de voorlichter kijken jongeren naar filmfragmenten van meiden die door een loverboy/ girl in de gedwongen prostitutie zijn beland. Er wordt ingegaan op hun ervaringsverhalen en achtergrondinformatie gegeven over de werkwijze van loverboys/ girls, hoe je ze kunt herkennen en wat je in zo’n situatie…

Rond je seksualiteit

Rond je seksualiteit

Aan de hand van het carrouselspel leren jongeren praten en discussiëren over hun eigen normen en waarden met betrekking tot seksualiteit. Kaarten met stellingen en persoonlijke vragen mogen één voor één beantwoord worden, de groep mag hier vervolgens op reageren. De voorlichter zal als spelleider een veilige sfeer creëren zodat de groep open met elkaar kan praten. In overleg met…

Seksualiteit en internet

Seksualiteit en internet

Het internet maakt een belangrijk onderdeel uit van de belevingswereld van jongeren. Ze komen hierbij regelmatig in aanraking met seksualiteit. Het is belangrijk dat jongeren in staat zijn om bewuste keuzes te maken tijdens hun internetgebruik. Door middel van een interactieve les wordt met behulp van afwisselende werkvormen geoefend in het omgaan met seksueel getinte situaties op het internet. De…

Soa en anticonceptie

Soa en anticonceptie

Seks en seksualiteit; iedereen heeft er iets mee te maken. Sommige leerlingen zullen er al ervaring mee hebben en andere nog niet. Tijdens deze les bespreken we bescherming tegen zwangerschap en SOA. Daarnaast trainen we vaardigheden, zoals het aangeven van grenzen en wensen. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen. We laten verschillende anticonceptiemiddelen zien, zoals: het spiraaltje,…