In deze les gaat het om de vraag wat je kunt doen als je onbedoeld zwanger raakt. Tijdens de les wordt er informatie gegeven over hoe vaak tienerzwangerschappen voorkomen, wat de oorzaken hiervan zijn, bij wie je terecht kunt als jou dit zou overkomen en hoe je dan tot een goed besluit komt. Wat betekent het om zelf voor je kind te gaan zorgen of om te kiezen voor abortus, voor afstand ter adoptie of voor pleegzorg. Tevens is er in de les ruimte voor interactie en meningsvorming.
Doelgroep:  jongens en meiden 14-16 jaar.

Aanbod: Zwanger ……..en dan?

Omschrijving:
In de les ‘Zwanger…en dan?’ gaat het erom wat je kunt doen als je onbedoeld zwanger raakt.

Daarbij komen de volgende punten aan bod:
– hoe vaak komen tienerzwangerschappen in Nederland voor
– hoe komt het dat er nog steeds zoveel tienermeisjes zwanger worden
bij wie kun je terecht als het jou zou overkomen
– hoe kom je tot een goed besluit; wat betekent het om zelf voor je kind te gaan zorgen of om te kiezen voor abortus, voor afstand ter adoptie of voor pleegzorg.

Tijdens de les wordt er informatie gegeven en is er ruimte voor interactie en meningsvorming.

Doel

  • een bijdrage leveren aan het voorkómen van onbedoelde zwangerschappen door een reëel beeld te schetsen van de consequenties
  • leerlingen denken na over wat zijzelf kunnen doen om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen
  • bevorderen dat jongeren, die ermee te maken krijgen, een zorgvuldig besluit nemen en weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding.

 

Doelgroep (leeftijd leerlingen): 14 – 16  jaar, afgestemd op het niveau en de  leeftijd van de groep

Duur activiteit: 2 lesuren

Groepsgrootte: Voorkeur: 5 – 20 leerlingen

Max. aantal leerlingen: 30

Aanwezigheid docent:   in overleg

Materiaal/ruimte:  Mogelijkheid om internet te gebruiken (beamer/laptop of digiboard)