Privacy

23 mei 2018

Indien je gebruik maakt van onze hulpverlening worden de gegevens vastgelegd in je medisch dossier vanaf het moment van aanmelding. Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving.

Geheimhouding
Alleen medewerkers en hulpverleners die betrokken zijn bij je bezoek in ons centrum mogen je gegevens inzien. Er worden (noch telefonisch, noch schriftelijk) gegevens verstrekt aan derden zonder je toestemming, zelfs niet aan je zorgverzekering of huisarts.

De hulpverleners van ons centrum zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij wij hiertoe gedwongen worden op grond van een wettelijke plicht of indien er sprake is van een vorm van overmacht- noodtoestand, een zogeheten “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor jezelf of voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld justitie of politie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd. De gegevens zijn opgeslagen bij een  ISO 27001 gecertificeerde hostingspartij in Nederland. Alleen de daartoe bevoegde medewerkers van ons centrum hebben toegang tot je medisch dossier.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar.

Wetenschappelijk onderzoek
Ten behoeve van wettelijk verplichte landelijke registratie, kwaliteitsbevordering en onderwijs, kunnen wij gebruik maken van geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners dragen er zorg voor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). Deze onderzoeken dienen een algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Indien we deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek, zal altijd eerst jouw toestemming worden gevraagd. Deelname is geheel vrijwillig.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy die beschikbaar is op: cookiebeleid