Tel: 050-313 22 50

Cookies en privacy verklaring

Privacy verklaring

23 mei 2018

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over jou te weten komen door gebruik te maken van onze website. Wanneer onze website wijzigt, zorgen wij dat onze privacyverklaring ook aangepast wordt.

Vastleggen en beveiligen van persoonsgegevens
We verzamelen algemene statistische gegevens over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Hiervoor maken we gebruik van het programma Matamo (voorheen Piwik). Het voordeel van Matamo ten opzichte van het veelgebruikte Google Analytics is dat Matamo door onszelf wordt ‘gehost’ bij een ISO 27001 gecertificeerde hostingspartij in Nederland. Dat wil zeggen dat alleen wijzelf inzage in de gegevens hebben, hetgeen je privacy vergroot. Er worden geen persoongegevens verstrekt aan derden.

Cookies
Op de website maken we gebruik van cookies om te kijken hoe bezoekers deze site gebruiken. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) die een website op je computer achterlaat. Als je niet wilt dat csgnn.nl cookies gebruikt, moet je dat in je browser instellen. Het “help-”onderdeel van de menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe je dit kunt doen. Door cookies geheel te weigeren kan het wel zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.

Privacybeleid
Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.