Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De site www.plegerhulp.nl is de virtuele voordeur voor professionals die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking waarbij een situatie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is het bieden van hulpverlening aan (potentiële) pleger(s) en hun systeem. Plegerhulp is ook telefonisch bereikbaar: 085-068 50 58. De professional heeft nu één centrale plek waar hij/zij terecht kan met alle vragen. Vanuit Plegerhulp wordt de professional, indien nodig, doorverwezen.

Rond plegerhulp.nl werkt Stichting SGNN samen met REIK (www.reik.nl), Sense (www.sense.info) en CSM Noord (www.csmnoord.nl). “We hebben elkaar gevonden in afstemming en samenwerking rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een beperking. Hieruit is een ketenaanpak ontstaan met een compleet en integraal aanbod om lastig seksueel overschrijdend gedrag te begeleiden of te behandelen. Tevens is er een aanbod voor preventie en nazorg.”

Het Centrum Seksueel Geweld is het expertise centrum van Nederland voor slachtoffers van seksueel geweld in de acute fase.

Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.

Wij bieden opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en zijn gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. We werken intensief samen met gespecialiseerde diensten van politie en OM, zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB). Binnen de Veilige Veste bieden wij een uniek veiligheidsniveau voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen.

Voor het antwoord op al jouw vragen over veiligheid
vraaghetdepolitie.nl

Stop it Now! biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis telefonische hulp aan:

  • mensen die kinderporno hebben bekeken, gedownload of hiertoe neigen,
  • naasten van bovenstaande (partners, ouders, familie, vrienden, collega’s et cetera),
  • professionals (leraren, opvoeders, huisartsen et cetera).