Tel: 050-313 22 50

Ongepland zwanger

Let op! Extra informatie voor verwijzers van asielzoekers/vluchtelingen, scroll naar beneden op deze pagina.

Ongeplande zwangerschap

Cliënten kunnen bij ons terecht voor besluitvormingsgesprekken, eventueel gevolgd door behandeling. Of dit op dezelfde dag plaatsvindt hangt af van de besluitvorming, bedenktijd, zwangerschapsduur en behandelmethode. Er moet rekening worden gehouden met een verblijfsduur van 3 tot 4 uur (intake en behandeling) of 1,5 uur (bij intake).

Besluitvorming
Gesprekken kunnen naar wens bij de huisarts of in de kliniek plaatsvinden. Soms zijn meerdere gesprekken nodig. Voor meer hulp bij besluitvorming kan doorverwezen worden naar Fiom.
Ook wanneer de cliënt een gesprek bij de huisarts heeft gehad wordt de besluitvorming nogmaals besproken voorafgaand aan de behandeling. Partner/begeleiding mogen indien gewenst bij het gesprek aanwezig zijn. Er wordt in alle gevallen ook onder vier ogen met de vrouw gesproken.

Bedenktijd
Tot en met 16 dagen overtijd mag de behandeling op dezelfde dag plaatsvinden als het eerste gesprek. Het wordt dan een overtijdbehandeling genoemd. Er is geen wettelijke bedenktijd nodig. Vanaf 16 dagen overtijd eist de Wet Afbreking Zwangerschap 5 dagen bedenktijd. Dit is de tijd tussen de dag van het eerste gesprek met een arts waarin het voornemen tot afbreken besproken is, en de dag van behandeling. Wel kan er alvast een (behandel)afspraak in de kliniek gemaakt worden.
Een verwijsbrief met de datum van het eerste gesprek is verplicht wanneer er wettelijke bedenktijd is, maar is ook in andere gevallen gewenst.

Download hier het verwijsformulier.
Let op: wij nemen geen contact op met de cliënt n.a.v. de verwijsbrief. Zij dient zelf een afspraak te maken bij ons.

Zwangerschapsduur
Een overtijdbehandeling is meestal mogelijk vanaf de 8e dag overtijd. Het kan een zuigcurettage zijn of een abortuspil.
Bij Stimezo Groningen kan een behandeling plaats vinden tot 13 weken amenorroe. Wanneer behandeling in onze kliniek niet meer mogelijk is, kan worden doorverwezen naar een tweede trimester kliniek. Als de zwangerschapsduur onzeker is kan deze bij ons worden vastgesteld aan de hand van een echoscopie.

Behandelmethode
Na het besluitvormingsgesprek worden de mogelijke behandelmethodes besproken.
Er zijn 2 behandelmethodes: de medicamenteuze behandeling (abortuspil) en de instrumentele behandeling (zuigcurettage). Bij een zwangerschapsduur tot 9 weken kan in de meeste gevallen gekozen worden tussen abortuspil en zuigcurettage. Vanaf 9 weken is alleen zuigcurettage mogelijk. Samen met de vrouw en eventuele partner/begeleiding wordt besproken welke methode in haar situatie het meest geschikt is.
Klik hier voor meer informatie over de verschillende methodes.

In Groningen vindt zuigcurettage plaats onder lokale verdoving. Indien sedatie is gewenst kan worden doorverwezen naar een andere kliniek.

Extra informatie voor verwijzers van asielzoekers/vluchtelingen

In de meeste gevallen worden gesprekken gevoerd met hulp van een telefonische tolk. Familie/begeleiding mag vertalen indien de vrouw akkoord is. In alle gevallen wordt met de vrouw onder vier ogen gesproken.

In Groningen vindt zuigcurettage plaats onder lokale verdoving. Onze ervaring is dat vrouwen uit deze doelgroep in de veronderstelling zijn algehele sedatie te krijgen. Hierdoor en mogelijk door traumatische ervaringen verloopt de behandeling vaak moeizaam. Het is wenselijk om vooraf de keuze tussen lokale verdoving of sedatie te bespreken. Indien sedatie is gewenst kan worden doorverwezen naar een andere kliniek.

In de meeste gevallen kan aansluitend aan de zuigcurettage indien gewenst een spiraal worden geplaatst. Om onnodige kosten voor de cliënt te voorkomen kan worden overwogen het spiraal mee te geven naar de behandelafspraak.

Er zijn geen medische redenen om taxivervoer te gebruiken na behandeling. Indien toch gekozen wordt voor taxivervoer dient ook de retour rit vanuit het AZC te worden geregeld.

Het is niet mogelijk kinderen mee te nemen naar de afspraak.