De Bloosdoos

In deze les staat de bloosdoos centraal, een educatief spel om met kinderen en jongeren in gesprek te komen over verliefd zijn en alles wat daarmee te maken heeft. De leerlingen leren hun mening en gevoelens te verwoorden over vragen rond relaties en seksualiteit. Kaarten met stellingen en persoonlijke vragen mogen één voor één beantwoord worden, de groep mag hier vervolgens op reageren. De voorlichter zal als spelleider een veilige sfeer creëren zodat de groep open met elkaar kan praten. In overleg met de voorlichter kan er een accent gelegd worden op een voor de groep relevant onderwerp.
Doelgroep: groep 7 en 8 basisonderwijs en speciaal basisonderwijs