Author page: admin

Meer informatie over trainingen aan voor professionals

SGNN biedt verschillende trainingen aan voor professionals (docenten, decanen, hulpverleners, begeleiders, etc.). De trainingen die SGNN bied voor professionals kunnen uit verschillende onderwerpen bestaan. Onderwerpen voor de trainingen voor professionals zijn: – Seksuele ontwikkeling van jongeren – Seksuele weerbaarheid en het aangeven van grenzen – Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld (indien nodig, ondersteuning bij opstellen van beleid) Deze trainingen wordt…

Hormoonspiraal Mirena 6 jaar in plaats van 5 jaar

In de NHG-Standaard Anticonceptie (huisartsenstandaard) is een aanpassing doorgevoerd. De vervangingstermijn van het hormoonspiraal Mirena is voortaan 6 jaar in plaats van 5 jaar. Dit geldt voor nieuwe maar ook voor al geplaatste Mirena’s. Een Mirena spiraal kan dus blijven zitten tot uiterlijk 6 jaar na de datum van plaatsing, ook als deze de afgelopen 5 jaar is geplaatst. De registratietermijn…

Informatie Ballerine spiraal

Informatie Ballerine spiraal

Momenteel is het Ballerine spiraal regelmatig in het nieuws. De berichtgeving gaat vooral over de betrouwbaarheid van dit spiraaltje. Mogelijk heeft dit vragen bij je opgeroepen. Elke spiraal heeft een (kleine) kans op uitstoting. Dit noemen we expulsie. Als dit optreedt, gebeurt dit meestal in het eerste half jaar na plaatsing van het spiraal. Mogelijk heeft de Ballerine een verhoogde…