Voor Ouders/verzorgers
Voorlichters van SGNN verzorgen ouderbijeenkomsten aan opvoeders waarbij allerlei thema’s op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele opvoeding aan bod komen. De ouderbijeenkomst wordt op maat aangeboden.

Ouderbijeenkomsten
SGNN geeft tijdens ouderbijeenkomsten informatie aan opvoeders over de seksuele en relationele opvoeding van hun kinderen. Dit bieden we aan op scholen, jeugdcentra, kinderopvang en organisaties voor jeugd en gezin. Tijdens een ouderbijeenkomst wordt er ingegaan op de seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding, casuïstiek en internetgebruik van jongeren. Opvoeders kunnen ervaringen en tips met elkaar uitwisselen.