Tel: 050-313 22 50

Verwijzers

Voorlichters van SGNN verzorgen trainingen voor professionals op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze training wordt op maat aangeboden.

Training voor professionals
SGNN biedt trainingen voor professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg, jeugdzorg en kinderopvang. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan:

– de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
– het duiden van normaal en afwijkend seksueel gedrag (vlaggensysteem)
– hoe je als professional om kunt gaan met situaties waarin seksualiteit een rol speelt (casuïstiek)
– visie, uitgangspunten en regels voor beleidsvoering op het thema seksuele en relationele vorming
– beschikbaar lesmateriaal om als professional zelf voorlichting te geven

Ook is het mogelijk om een docententraining te volgen over het lespakket “lang leve de liefde”, “relaties en seksualiteit” of “lentekriebels”( voor deze materialen zie de lespakketten).