Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Centrum Seksueel Geweld is het expertise centrum van Nederland voor slachtoffers van seksueel geweld.

Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Voor het antwoord op al jouw vragen over veiligheid
vraaghetdepolitie.nl

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.

Wij bieden opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en zijn gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. We werken intensief samen met gespecialiseerde diensten van politie en OM, zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB). Binnen de Veilige Veste bieden wij een uniek veiligheidsniveau voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen.

Stop it Now! biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis telefonische hulp aan:

  • mensen die kinderporno hebben bekeken, gedownload of hiertoe neigen,
  • naasten van bovenstaande (partners, ouders, familie, vrienden, collega’s et cetera),
  • professionals (leraren, opvoeders, huisartsen et cetera).