Tel: 050-313 22 50

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

plegerhulp.nl
De site www.plegerhulp.nl is de virtuele voordeur voor professionals die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking waarbij een situatie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is het bieden van hulpverlening aan (potentiële) pleger(s) en hun systeem. Plegerhulp is ook telefonisch bereikbaar: 085-068 50 58. De professional heeft nu één centrale plek waar hij/zij terecht kan met alle vragen. Vanuit Plegerhulp wordt de professional, indien nodig, doorverwezen.

Rond plegerhulp.nl werkt Stichting SGNN samen met REIK (www.reik.nl), Sense (www.sense.info) en CSM Noord (www.csmnoord.nl). “We hebben elkaar gevonden in afstemming en samenwerking rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een beperking. Hieruit is een ketenaanpak ontstaan met een compleet en integraal aanbod om lastig seksueel overschrijdend gedrag te begeleiden of te behandelen. Tevens is er een aanbod voor preventie en nazorg.”

stopitnow.nl

centrumseksueelgeweld.nl

vraaghetdepolitie.nl

fier.nl